Značka: kvh

Kamera moja nová kamarátka.

Otvárať darčeky je i v mojom veku ohromná radosť. Niečo som tušila, že tento rok to bude výnimočný darček. Ivan môj muž videl, že natáčam mnoho videí na mobilný telefón a zisťoval, že aké kamery...

Celý článok